Čemu služe funkcijski tasteri na tastaturi F1 do F12

0
964
Funkcijski tasteri
Funkcijski tasteri

Gotovo svaka tastatura sadrži funkcijske tastere koji su poređani u prvom redu tastera i označeni su sa F1 pa sve do F12. Da li znate funkciju ovih tastera?

Pokazaću vam u nastavku za svaki taster šta može da uradi i samim tim ubrza vaš rad na računaru.

Funkcijski tasteri:

F1

 • Poznat kao taster za pomoć, u svakom programu otvara pomoć (Help)
 • Ulazak u Bios (U zavisnosti od matične ploče)
 • Windows taster + F1 otvara Windows centar za pomoć i podršku
 • Otvara Panel zadataka u Microsoft Word

F2

 • Preimenuje selektovanu ikonicu, fasciklu i bilo koju drugu datoteku
 • Alt + Ctrl + F2 otvara prozor dokumenta u Microsoft Word
 • Ctrl + F2 otvara prozor koji prikazuje izgled štampe u Microsoft Word
 • Ulazak u Bios (U zavisnosti od matične ploče)

F3

 • Otvara polje za pretragu u mnogim programima
 • MS-DOS-u i Komandnoj liniji u Windowsu ponavlja poslednju komandu
 • Shift + F3 menja tekst u Microsoft Word mala slova u velika i obrnuto i stavlja veliko slovo na početku reči
 • Windows taster  + F3 otvara prozor Napredno u Microsoft Outlook

F4

 • Otvara adres bar u Windows Explorer i Internet Explorer
 • Ponavlja poslednju komandu u Microsoft Word (Word 2000+)
 • ALT + F4 zatvara aktivni prozor u Windows-u
 • CTRL + F4 zatvara aktivni prozor u nekom programu

F5

 • U svakom novijem internet čitaču osvežava stranicu
 • Osvežava listu sadržaja Folderu i Radnoj površini
 • Otvara Pronađi & Zameni prozor u Microsoft Word
 • Pokreće prezentaciju u Microsoft PowerPoint

F6

 • Pomera kursor misa u adres bar u internet čitačima
 • Otvara drugi otvoreni dokument u Microsoft Word
 • Smanjuje jačinu zvuka na laptopu (na nekim laptopovima)

F7

 • Koristi se za proveru pravopisa u Microsoft dokumentima (Microsoft Word, Outlook, itd)
 • Povećava jačinu zvuka na laptopu (na nekim laptopovima)

F8

 • Ulazi u Windows startup meni i najviše se koristi za ulaak u Safe Mod

F9

 • Osvežava dokument u Microsoft Word
 • Slanje i primanje E-maila u Microsoft Outlook
 • Smanjuje osvetljenost ekrana na laptopu (na nekim laptopovima)

F10

 • U aktivnom Windows programu otvara meni
 • Shift + F10 potpuno ista komanda kao desni klik na radnoj površini ili ikonici
 • Povećava osvetljenost ekrana na laptopu (na nekim laptopovima)

F11

 • Ulazi izlaz iz prikaza na celom ekranu (Fullscren) u svim internet čitačima

F12

 • Otvara “Sačuvaj kao” prozor u Microsoft Word
 • Ctrl + F12 otvara dokument u Microsoft Word
 • Shift + F12 snima Microsoft Word dokumenat (kao i CTRL + S)
 • Ctrl + Shift + F12 štampa Microsoft Word dokumenat
 • Otvara alatku za otklanjanje grešaka u internet čitačima
 • Ulazi u listu butabilnih uređaja (CD, HDD, USB) sa koga treba da se podigne Windows na samom pokretanju računara

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here